Bjerre Eriksen
 Slægten

Notater


Match 1 til 50 fra 1,618

      1 2 3 4 5 ... 33» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Hans Asmussen solgte ved en købekontrakt af 6. maj 1876 en jordlod med et derpå opført 4 fags hus beliggende på marken ved Hardeshøj (nuværende Færgevej 49, Hardeshøj) til Peter Petersen og forlovede Anna Hansen, og det blev aftalt at de 300 Mark der udgjorde resten af købesummen skulle forbliver indestående i ejendommen hos køberne og være uopsigeligt i de første 5 år og forrentes med 4% p.a.

Hvornår Hans Asmussen har ladet huset opføre på sin mark i Hardeshøj kan ikke siges.

Peter Petersen, der var født i Kværs d. 3. november 1825, var færgekarl ved Hardeshøj - Ballebro overfarten, og han havde været gift tidligere, idet han nu var enkemand, men hvem han tidligere havde været gift med vides ikke.

Peter Petersen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 7. december 1876 med den godt 5½ år yngre fruentimmer Anna Hansen, der var født d. 5. juni 1831 i Mjels som datter af Hans Hansen Rasmussen og hustru Frederikke f. Hansen i Mjels. Anna Hansen var dermed kusine til Hans Asmussen Østervej 18. 
Asmussen, Hans (I693)
 
2 ... og fra November [1915] til April, var jeg på Baungård Husholdningsskole ved Vejen. Østergård, Bodil Kristensen (I16)
 
3 "... Derefter tabes Sporet til henimod Slutningen af det attende Aarhund rede, da en Søn af Niels Christiansen, Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland. Den ene Søn, Chr. Nielsen blev Landarbejder, den anden, som hed Peter Nielsen, var min Bedstefader. ..." 
Nielsen, Christian (I855)
 
4 "... Derefter tabes Sporet til henimod Slutningen af det attende Aarhund rede, da en Søn af Niels Christiansen, Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland. Den ene Søn, Chr. Nielsen blev Landarbejder, den anden, som hed Peter Nielsen, var min Bedstefader. ..." 
Petersdatter, Anna (I856)
 
5 "... Derefter tabes Sporet til henimod Slutningen af det attende Aarhund rede, da en Søn af Niels Christiansen, Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland. Den ene Søn, Chr. Nielsen blev Landarbejder, den anden, som hed Peter Nielsen, var min Bedstefader. ..." 
Nielsen, Peter Thomsen (I857)
 
6 "...Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland..." 
[kvinde] (I859)
 
7 "...Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland..." 
[mand] (I860)
 
8 "...Christian Nielsen kommer i Gartnerlære hos Hofgartneren Peter Rahl i Augustenborg. Christian Nielsen kom efter endt Læretid til Holland(?). Efter nogle Aar her tilbage og blev Lakaj og Gartner for Enkehertuginde Henriette Augusta paa Nordborg Slot. Derefter nedsatte han sig som Gartner her i Nordborg. Hans meste arbejde var paa Slottet og paa Fægteborg(?).

Hans kone var fra Elsmark, en Søster til Peter Thomsen Nielsen. De havde såvidt jeg ved 2 Sønner og 1 Datter, Datteren blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland.

Den ene Søn, Chr. Nielsen blev Landarbejder, den anden, som hed Peter Nielsen, var min Bedstefader. ..." 
Nielsen, Christian (I858)
 
9 "[Hans Eriksens] mor hedder faktisk Christine Hansen Sarsgaard har jeg fra en kirkebog" Sarsgaard, Christine Hansen (I1012)
 
10 "1876
Bolsmand Hans Asmussen Østervej 18 i Mjels solgte ved en købekontrakt af 6. maj 1876 en jordlod med et derpå opført 4 fags hus beliggende på marken ved Hardeshøj til Peter Petersen og forlovede Anna Hansen, og det blev aftalt at de 300 Mark der udgjorde resten af købesummen skulle forbliver indestående i ejendommen hos køberne og være uopsigeligt i de første 5 år og forrentes med 4% p.a.
Peter Petersen, der var født i Kværs d. 3. november 1825, var færgekarl ved Hardeshøj - Ballebro overfarten, og han havde været gift tidligere, idet han nu var enkemand, men hvem han tidligere havde været gift med vides ikke.
Peter Petersen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 7. december 1876 med den godt 5½ år yngre fruentimmer Anna Hansen, der var født d. 5. juni 1831 i Mjels som datter af Hans Hansen Rasmussen og hustru Frederikke f. Hansen i Mjels. Anna Hansen var dermed kusine til Hans Asmussen Østervej 18.
Anna Hansen havde inden ægteskabet fået 3 såkaldte uægte børn: Laurits Nielsen, der var født d. 12. oktober 1849, med en overkonstabel Niels Lauritzen fra Salling som barnefader, samt Andreas Hansen, der var født d. 21. september 1853 med tjenestekarl på Mjelsgaard Andreas Clausen fra Blans som barnefader, og Frederikke Hansen, der var født d. 1. april 1864 med tjenestekarl Peter Clausen fra Lange Søby som barnefader.
Efterfølgende blev Peter Petersen og hustru Anna Petersen f. Hansen indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet efter den gældende tyske lov af 27. maj 1873.
Anna og Peter Petersen fik datteren: Anna Petersen, født d. 15. december 1878.

1881
Anna og Peter Petersen indfriede deres gældsforpligtigelse d. 26. april 1881 ved at optage et nyt lån på 300 Mark hos husmand P. Jessen i Aabenraa.

1884
Den 31. oktober 1884 blev der tinglyst en forpligtigelse på huset til årligt at levere 5 neg tagstrå til Oksbøl Pastorat. Denne forpligtigelse blev først aflyst d. 17. marts 1954.

1903
Anna og Peter Petersen solgte huset til fisker Johan Andresen i Hardeshøj og han fik dette overladt d. 30. september 1903.

[...]

Anna og Peter Petersen flyttede til Mjels, men hvor vides ikke. Her døde Peter Petersen d. 13. december 1905 i en alder af 80 år, og hans hustru Anna Petersen døde d. 22. marts 1922 efter at have levet der i godt 16 år som enke." 
Petersen, Peter (I902)
 
11 "1876
Bolsmand Hans Asmussen Østervej 18 i Mjels solgte ved en købekontrakt af 6. maj 1876 en jordlod med et derpå opført 4 fags hus beliggende på marken ved Hardeshøj til Peter Petersen og forlovede Anna Hansen, og det blev aftalt at de 300 Mark der udgjorde resten af købesummen skulle forbliver indestående i ejendommen hos køberne og være uopsigeligt i de første 5 år og forrentes med 4% p.a.
Peter Petersen, der var født i Kværs d. 3. november 1825, var færgekarl ved Hardeshøj - Ballebro overfarten, og han havde været gift tidligere, idet han nu var enkemand, men hvem han tidligere havde været gift med vides ikke.
Peter Petersen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 7. december 1876 med den godt 5½ år yngre fruentimmer Anna Hansen, der var født d. 5. juni 1831 i Mjels som datter af Hans Hansen Rasmussen og hustru Frederikke f. Hansen i Mjels. Anna Hansen var dermed kusine til Hans Asmussen Østervej 18.
Anna Hansen havde inden ægteskabet fået 3 såkaldte uægte børn: Laurits Nielsen, der var født d. 12. oktober 1849, med en overkonstabel Niels Lauritzen fra Salling som barnefader, samt Andreas Hansen, der var født d. 21. september 1853 med tjenestekarl på Mjelsgaard Andreas Clausen fra Blans som barnefader, og Frederikke Hansen, der var født d. 1. april 1864 med tjenestekarl Peter Clausen fra Lange Søby som barnefader.
Efterfølgende blev Peter Petersen og hustru Anna Petersen f. Hansen indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet efter den gældende tyske lov af 27. maj 1873.
Anna og Peter Petersen fik datteren: Anna Petersen, født d. 15. december 1878.

1881
Anna og Peter Petersen indfriede deres gældsforpligtigelse d. 26. april 1881 ved at optage et nyt lån på 300 Mark hos husmand P. Jessen i Aabenraa.

1884
Den 31. oktober 1884 blev der tinglyst en forpligtigelse på huset til årligt at levere 5 neg tagstrå til Oksbøl Pastorat. Denne forpligtigelse blev først aflyst d. 17. marts 1954.

1903
Anna og Peter Petersen solgte huset til fisker Johan Andresen i Hardeshøj og han fik dette overladt d. 30. september 1903.

[...]

Anna og Peter Petersen flyttede til Mjels, men hvor vides ikke. Her døde Peter Petersen d. 13. december 1905 i en alder af 80 år, og hans hustru Anna Petersen døde d. 22. marts 1922 efter at have levet der i godt 16 år som enke." 
Hansen, Anna (I800)
 
12 "1942
Det blev herefter invaliderentenyder Jens Keldorff, der for en købesum på 4.000 kr. blev husets nye ejer, og d. 5. december 1942 blev der så fra skifteretten for Als Nørre og Søndre Herreder udstedt et skøde til ham på dette [Næsvej 46 – matrikel nr. 60 af Mjels ejerlav].
Jens Keldorff boede sammen med sin familie et et hus på den modsatte side af vejen, og som senere i 1944 blev nedbrudt ved en vejforlægning.
Jens Keldorff var født d. 23. februar 1873 i Lebølløkke i Tandslet sogn som søn af Jens Peter Keldorff og hustru Bodil Keldorff f. Hansen. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 21. april 1898 med den næsten 5 år yngre Anna Petersen der var født d. 15. december 1878 i Hardeshøj som datter af færgekarl Peter Petersen og hustru Anna Petersen f. Hansen ved Hardeshøj.
Før de kom her til Mjels havde de boet i Hardeshøj og derefter havde de boet og ejet et nu nedbrudt hus matrikel nr. 107 der var beliggende på Næsvejens sydside næsten op mod Færgevej, på noget af den grund der i dag er matrikel nr. 240 Hjørnet 3.

Anna og Jens Keldorff havde børnene:

 • Anna Botilde Keldorf, født d. 2. september 1898 i Hardeshøj.

 • Jens Peter Keldorf, født d. 26. januar 1900 i Hardeshøj.

 • Peter Kelldorff, født d. 1. maj 1902 i Mjels.

 • Harald Lauritz Keldorff, født d. 7. juli 1903.

 • Bodil Keldorff, født d. 10. juni 1905.

 • Karla Keldorff, født d. 31. marts 1907.

 • Ella Keldorff, født d. 17. august 1908, død d. 13. august 1922.

 • Carl Keldorff, født d. 11. februar 1910.

 • Frida Margrethe Keldorff, født d. 30. november 1911.

 • Olga Keldorff, født d. 8. januar 1914.

 • Hilda Keldorff, født d. 8. juni 1916.

 • Agnes Keldorff, født d. 8. februar 1919.

 • Fritz Keldorff, født d. 6. juli 1921.1952
Jens Keldorff døde d. 30. maj 1952 i en alder af 79 år, og hans hustru Anna Keldorff sad så derefter tilbage som enke.

1953
Efter en skiftebehandling d. 12. maj 1953 overgik huset nu til enkefru Anna Keldorff der så herefter sad i uskiftet bo.

1954
Anna Keldorff solgte huset til sin søn Harald Lauritz Keldorff for en købesum på 5.800 kr. og der blev så samtidig med udstedelsen af det tinglyste skøde d. 3. juni 1954 udstedt et dokument således at Anna Keldorff fremover havde boligret og benyttelses ret i huset.

1967
Anna Keldorff døde d. 12. september 1967 i en alder af knap 89 år efter at have levet som enke i næsten 15½ år." 
Petersen, Anna (I903)
 
13 "1942
Det blev herefter invaliderentenyder Jens Keldorff, der for en købesum på 4.000 kr. blev husets nye ejer, og d. 5. december 1942 blev der så fra skifteretten for Als Nørre og Søndre Herreder udstedt et skøde til ham på dette [Næsvej 46 – matrikel nr. 60 af Mjels ejerlav].
Jens Keldorff boede sammen med sin familie et et hus på den modsatte side af vejen, og som senere i 1944 blev nedbrudt ved en vejforlægning.
Jens Keldorff var født d. 23. februar 1873 i Lebølløkke i Tandslet sogn som søn af Jens Peter Keldorff og hustru Bodil Keldorff f. Hansen. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 21. april 1898 med den næsten 5 år yngre Anna Petersen der var født d. 15. december 1878 i Hardeshøj som datter af færgekarl Peter Petersen og hustru Anna Petersen f. Hansen ved Hardeshøj.
Før de kom her til Mjels havde de boet i Hardeshøj og derefter havde de boet og ejet et nu nedbrudt hus matrikel nr. 107 der var beliggende på Næsvejens sydside næsten op mod Færgevej, på noget af den grund der i dag er matrikel nr. 240 Hjørnet 3.

Anna og Jens Keldorff havde børnene:

 • Anna Botilde Keldorf, født d. 2. september 1898 i Hardeshøj.

 • Jens Peter Keldorf, født d. 26. januar 1900 i Hardeshøj.

 • Peter Kelldorff, født d. 1. maj 1902 i Mjels.

 • Harald Lauritz Keldorff, født d. 7. juli 1903.

 • Bodil Keldorff, født d. 10. juni 1905.

 • Karla Keldorff, født d. 31. marts 1907.

 • Ella Keldorff, født d. 17. august 1908, død d. 13. august 1922.

 • Carl Keldorff, født d. 11. februar 1910.

 • Frida Margrethe Keldorff, født d. 30. november 1911.

 • Olga Keldorff, født d. 8. januar 1914.

 • Hilda Keldorff, født d. 8. juni 1916.

 • Agnes Keldorff, født d. 8. februar 1919.

 • Fritz Keldorff, født d. 6. juli 1921.1952
Jens Keldorff døde d. 30. maj 1952 i en alder af 79 år, og hans hustru Anna Keldorff sad så derefter tilbage som enke.

1953
Efter en skiftebehandling d. 12. maj 1953 overgik huset nu til enkefru Anna Keldorff der så herefter sad i uskiftet bo.

1954
Anna Keldorff solgte huset til sin søn Harald Lauritz Keldorff for en købesum på 5.800 kr. og der blev så samtidig med udstedelsen af det tinglyste skøde d. 3. juni 1954 udstedt et dokument således at Anna Keldorff fremover havde boligret og benyttelses ret i huset.

1967
Anna Keldorff døde d. 12. september 1967 i en alder af knap 89 år efter at have levet som enke i næsten 15½ år." 
Keldorff, Jens (I905)
 
14 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F48
 
15 "Anne går cirka i første klasse nu [29.11.2014]" Anne (I1689)
 
16 "Besse [Marie Charlotte Rasmussen, I689] kaldte Max en 'gruelig karl'. Han optrådte ved en lejlighed med badebukser og i bar overkrop. Det har vi et billede af." Max (I1686)
 
17 "blev nok(?) gift i Gavnø paa Sjælland" Familie F310
 
18 "Der var også en masse arbejde der skulle udføres ved købmandsforretningen i Rågeleje, som jeg allerede i efteråret 1942 havde købt med det formål, at vi med tiden skulle have et sted at bo. "Rågeleje" købmandshandel købte jeg for den formidable pris af kr. 22.000 inklusiv beboelse, forretning, varelager og hele godillien (Lad mig her indskyde den bemærkning, at det var en af de bedste forretninger, jeg nogensinde har gjort, vi solgte den i 1946 for næsten det dobbelte.) Det var meningen, at jeg ville fikse det hele op til en moderne forretning med to moderne lejligheder. Ejendommen lå jo lige i det bedste ferieområde med udsigt over Kattegat og til Hesselø.
Det var meningen, at når vi engang blev gift skulle vi bo i den lejlighed, der var i husets tagetage. Lejligheden i stuen var lejet ud til en købmand Olsen, der havde forpagtet købmandsforretningen.
Sådan skulle det imidlertid ikke gå, jeg havde ikke klippet forbindelsen til mine gamle kammerater i København, der senere var gået over i gruppen "Holger Danske". Da nogle af dem kom i alvorlige vanskeligheder med værnemagten i hovedstadsområdet, flyttede der to mænd med koner ind i den ledige lejlighed i købmandsforretningens tagetage, under foregivende af, at de godt ville tidligt på ferie det år og væk fra hovedstaden med dens larm og Chicago-lignende tilstande." 
Nielsen, Johannes (I630)
 
19 "Det var jo Frederik Rasmussen, der var skibstømrer og sejlede på Kinafarten og senere sejlede i lokalfart mellem Åbenrå og Dyvig. Thorvig i Sønderborg, som du måske kender, og som Niels og jeg besøgte i 2009, har et maleri af det skib, Frederik sejlede med på Østen. Hun har også en skibskiste, han har haft i sin besiddelse. Jeg har en gang af Thorvig fået et maleri, Frederik har fået malet i Kina af Eleonora med sine to små døtre (hvoraf den ene er din fars mormor, Marie Rasmussen.)"  Rasmussen, Marie Charlotte (I689)
 
20 "død: 11 jan 1893, Nordborg, Nordborg Sogn" Rasmussen, Frederik (I896)
 
21 "Døde under pesten" Christensen, Jens (I1482)
 
22 "f. 1894" Philipsen, Christian (I503)
 
23 "f. 1930" Philipsen, Ellen (I1273)
 
24 "fra 1937 - 19[ ] hos Ø.K. i Bangkok" Eriksen, Jørgen (I182)
 
25 "Frederik Rasmussen (28.1.1838-12.1.1893)" Rasmussen, Frederik (I896)
 
26 "FT-1803. FT-1845 boelsmand i Mjels, Østervej 18. Solgte 1970 [skal være 1870] til sønnen Hans" Rasmussen, Jørgen Hansen (I696)
 
27 "født: CA. 1817, Flensborg" Petersen, Andrea Jeanette (I697)
 
28 "født: CA. 1834"
"Ikke født i Sønderborg" 
Lindholm, Ellen Marie (I820)
 
29 "født: CA. 1838, Sønderborg" Rasmussen, Frederik (I896)
 
30 "g. 1868 Enke Anne Kirstine Hansen f. Jessen Bonde" Bonde, Anne Kirstine Jessen (I970)
 
31 "Gift 3 gange" Rasmussen, Jørgen Hansen (I696)
 
32 "Gunder Petersdatter af Snaabok" Petersdatter, Gunder (I918)
 
33 "Han [Hans Jørgensen] drev ejendommen til 1801 , da en søn overtog både gård og kirkebol" fremgår det af kilden. Da Jørgen Hansens efterkommere har boet på "Østergård", og Jørgen Hansen er født der, må Jørgen Hansen formodes at være omtalte søn, som overtog gården i 1801. Hansen, Jørgen (I48)
 
34 "Han [Hans Jørgensen] havde overtaget fæstet 1747 efter sin far" fremgår det af kilden "En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år, Ingolf Mortensen". Da Hans Jørgensen (se denne) må formodes at have boet på "Østergård" må dette også være faderen Jørgen Jensen Smeds bopæl. Smed, Jørgen Jensen (I1326)
 
35 "Husum" tilføjet af Hans Eriksen med kuglepen på "Slægtstavle for familien Eriksen, Oksbøl, Als, Peter Schmidt, Lavensby". Johnsen, Inge Marie (I183)
 
36 "hvorefter [efter Bangkok] boet i Virum og Søllerød" Eriksen, Jørgen (I182)
 
37 "hvorefter [efter Bangkok] boet i Virum og Søllerød" Eriksen, Jørgen (I182)
 
38 "Inderste Chresten Chrestensen i Lavensby" Chrestensen, Chrestian (I1008)
 
39 "Johannes' hus var et af de eneste huse som var uskadte efter bombardementet af Hamborg i 1943. Det har jeg set på billeder" Nielsen, Johannes (I823)
 
40 "Lønsømaj" Rasmussen, Nis (I1121)
 
41 "Marie død ugift 1973 i sit hjem i Mjels. Art. nr. 228." tilføjet af Hans Eriksen med kuglepen på "Slægtstavle for familien Eriksen, Oksbøl, Als, Peter Schmidt, Lavensby" Eriksen, Marie (I504)
 
42 "Men selv om vi med Genforeningen - officielt d. 9. Juli 1920 - var "Kommet til Danmark", var det en lang Process, at indleve sig i danske Forhold. For mit Vedkommende blev et Ophold paa Vester-Vedsted Efterskole Vinteren 1920-21 nok mest af alt, det der gav mig det stærkeste Indtryk af det "Danske". Forandringen fra det haarde "Tyske" til det venlige "Danske" var noget, jeg oplevede paa denne Skole. Her var Eleverne "Dus" med alle Lærerne, og havde et venskabeligt Forhold til dem alle. Det var vel nok en Forandring, som maatte gøre Indtryk, sammenlignet med den tyske "Skoledisciplin". Hvem der ikke har oplevet det, kan ikke forstaa det. Og saa Bevistheden om, at i den "Aand" skulde vort fremtidige Liv nu leves. Ufatteligt. Vi var mange Elever her, og med faa undtagelser alle Sønderjyder." Eriksen, Hans (I12)
 
43 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1693)
 
44 "Midde [Ane Marie Louise Nielsen, I824], Johannes [I823] og dem alle, var på besøg i Nordborg i 1936" Nielsen, Ane Marie Louise (I824)
 
45 "Midde [Ane Marie Louise Nielsen, I824], Johannes [I823] og dem alle, var på besøg i Nordborg i 1936"  Nielsen, Johannes (I823)
 
46 "Min Bedstemoder [Peter Nielsens kone] var fra Broballe. [...] Af Døttrene(?) var min Bedstemoder den ældste. Min Bedstefader var lært Møller, men blev senere Gartner sammen med sin Fader, det var hovedsageligt paa Slottet, Fægteborg(?) og hos (?) paa Tontoft de arbejdede. Min Bedstemoder gik ogsaa regelmæssigt paa Landet og solgte Brød og Kager for Seifert(?), dengang var der jo ikke Bagere paa Landet. De havde 5 Børn, 3 Drenge og 2 Piger." Hansen, Maren Cathrine (I831)
 
47 "min Tante Anna blev senere gift med Chr. Caspersen i Broballe. De havde en Søn. Caspersen faldt ved Fredericia i 64, og min Tante fik en lille Pension efter ham." Caspersen, Chr. (I850)
 
48 "Mine Forældre kom saa her til Nordborg, hvor min Fader begyndte Forretning til Nytaar 1867. De blev gift d. 17. Marts og boede hos Frøken Thomsen, en datter af Provst Thomsen" Nielsen, Niels (I814)
 
49 "Mine Forældre kom saa her til Nordborg, hvor min Fader begyndte Forretning til Nytaar 1867. De blev gift d. 17. Marts og boede hos Frøken Thomsen, en datter af Provst Thomsen" Lindholm, Ellen Marie (I820)
 
50 "Onkel Johannes havde vist kærester, og var noget af en charmør. Det vidste mor [Eleonore Frederikke Marie Nielsen, I38]. Bl.a. var der tit nævnt nogle damer, frøken Plessner og frøken Laudebach." Nielsen, Johannes (I823)
 

      1 2 3 4 5 ... 33» Næste»