Bjerre Eriksen
 Slægten

Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Stenbuk Personer født i stjernetegnet Stenbuk 22.12 - 20.1 
2. Vandmand Personer født i stjernetegnet Vandmand 21.1 - 19.2 
3. Fisk Personer født i stjernetegnet Fisk 20.2 - 20.3 
4. Vædder Personer født i stjernetegnet Vædder 21.3 - 20.4 
5. Tyr Personer født i stjernetegnet Tyr 21.4 - 20.5 
6. Tvillinger Personer født i stjernetegnet Tvillinger 21.5 - 21.6 
7. Krebs Personer født i stjernetegnet Krebs 22.6 - 22.7 
8. Løve Personer født i stjernetegnet Løve 23.7 - 23.8 
9. Jomfru Personer født i stjernetegnet Jomfru 24.8 - 23.9 
10. Vægt Personer født i stjernetegnet Vægt 24.9 - 23.10 
11. Skorpion Personer født i stjernetegnet Skorpion 24.10 - 22.11 
12. Skytte Personer født i stjernetegnet Skytte 23.11 - 21.12 
13. Individuals: frequency of zodiacal signs Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden 
14. Individuals, with their zodiacal sign Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign 
15. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
16. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
17. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
18. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
19. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
20. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
21. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
22. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
23. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
24. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
25. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
26. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
27. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
28. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
29. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
30. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
31. individuals: frequency distribution of zodiacal signs individuals: frequency distribution of zodiac signs  
32. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
33. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
34. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
35. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
36. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
37. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
38. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
39. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
40. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
41. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
42. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
43. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
44. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
45. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
46. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
47. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
48. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
49. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
50. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
51. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
52. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
53. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
54. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
55. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
56. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
57. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
58. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
59. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
60. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
61. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
62. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
63. families with missing partners families with missing partners  
64. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
65. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
66. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
67. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
68. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
69. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
70. families: individual with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
71. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
72. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
73. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
74. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
75. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
76. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
77.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
78. Same sex marriages  
79. Families sorted according to number of children  
80.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
81. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
82. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
83. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
84. Families: Twins Families: Twins  
85. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
86. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
87. families: husbands families: husbands  
88. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
89. families: wifes families: wifes  
90. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
91. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
92. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
93. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
94. Places without coordinates  
95. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
96. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
97. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
98. empty notes empty notes 
99. DE WET VAN TWAALF  You can replace this with any thing you want or even just delete it SAMENVATTING.

Hoe de 12 tekens van de dierenriem samenwerken en in elkaar grijpen, wordt hieronder nog eens samengevat in een concreet voorbeeld.

Er zal ergens een vereniging worden opgericht, bij voorbeeld tot steun van zieke, arme mensen.

Het initiatief ertoe wordt genomen door de heer Ram, die vol zit met idee